Podať podnet 2018-01-17T15:18:51+00:00

Rady pred podaním podnetu

  1. Overte si, či spĺňate podmienky na podanie podnetu- spotrebiteľ (fyzická osoba, nepodnikateľ), klient členskej banky, prešli ste reklamačným konaním
  2. Stiahnite si formulár pre podanie podnetu
  3. Vypíšte ho, popíšte problém a konkrétne námietky
  4. Napíšte návrh, ktorého sa domáhate
  5. Na poslednej strane je dôležitý vlastnoručný podpis, bez neho nemôže Bankový ombudsman prešetrovať spor
  6. K podnetu je nutné doložiť výsledok reklamačného konania ako dôkaz, že ste prešli vnútrobankovým reklamačným konaním
  7. Doložiť akékoľvek doklady a dokumenty súvisiace s prípadom (zmluvy, žiadosti, komunikácia s bankou a podobne)
  8. Zašlite nám kompletný podnet buď poštou na adresu BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto, elektronicky na ombudsman@bankovyombudsman.sk, prípadne doručte osobne do našej kancelárie, ktorá sídli na adrese BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava – Staré mesto,
  9.  

Ako funguje riešenie sporov

Stiahnuť formulár