Etický kódex definuje základné pravidlá správania sa bánk pri poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom.viac
Proces riešenia sporov klientov sa riadi podľa Postupu Bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov.viac

Kontakty a konzultácie

Adresa: Rajská 15/A, 811 08 Bratislava,
Tel:02 / 57 205 309
Konzultácie: streda od 9:00 do 17:00
ombudsman@bankovyombudsman.sk
formulár

Chcem podať podnet

Ak chcete podať podnet, stiahnite si formulár a odošlite na adresu Bankového ombudsmana
formulár